Lid worden

Nieuwe bewoners: van harte welkom

Sinds het ontstaan van onze wijk hebben er al heel wat verhuizingen plaatsgevonden. Vandaar dat wij als buurtvereniging de nieuwe bewoners van harte welkom heten in onze wijk. Wij hopen dat u in uw eigen huis maar ook in onze wijk het woongenot vindt waar u behoefte aan heeft.

Als bestuur van de buurtvereniging zullen in ieder geval alles wat tot onze mogelijkheden behoort doen, om de woonomgeving van de wijk Haagsittardpark tot een prettige omgeving te maken.

Sinds 2000 zijn wij als buurtvereniging actief en hebben als doelstelling zowel het organiseren van sociaal-culturele activiteiten als het behartigen van belangen aangaande het openbaar terrein in onze wijk. U kunt dan denken aan:

  • Sociaal-culturele activiteiten zoals een wandeltocht, fietstocht, sportactiviteiten.
  • Deze activiteiten organiseren wij gezamenlijk met onze leden.
  • Een signaal-/controlefunctie richting gemeente als het gaat om het beheer en aanleg van wegen, paden, plantsoenen, speel- en verkeersvoorzieningen etc., met andere woorden: de leefbaarheid in onze wijk.

U begrijpt, we kunnen ons werk natuurlijk alleen maar doen met behulp van de bewoners zelf. Door lid te worden van onze vereniging voor een jaarlijkse bijdrage van € 10,-  per woonadres, kunt u meepraten en meewerken om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Wilt u zich als lid inschrijven, vul het contactformulier in (onder de button ‘contact) of wend u zich tot het secretariaat: Bruno Heisterdreef 14.

U kunt lid worden van de Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef als u woont in de wijk Haagsittard fase 5. Deze wijk wordt omsloten door de volgende straten:

Rietveldstraat
Johan Schmitsdreef
Arnoldusstraat
Peter Ulnerdreef
Dirk Pollartdreef
Thomas Schutgensdreef
Florentius Schaepdreef
Stadsvoogdplein
Conrad Greindreef
Johan Kleinendreef
Johan Maesdreef
Goddard Beerdreef
Johan van Dalendreef
Saffierstraat
Bruno Heisterdreef
Johan Ruytersdreef
Adam Beckersdreef
Lange Voer